Konijnenburg productinformatie

Volgens de wet inzake productaansprakelijkheid

Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van de fabrikant en zijn verplichtingen met betrekking tot zijn producten moeten alle informatie en notities over Konijnenburg-producten die beschikbaar zijn in onze huidige catalogus en op onze website, worden nageleefd. Het niet naleven hiervan ontheft de fabrikant van aansprakelijkheid.

1.0 Productinformatie en beoogd gebruik

Wielen en zwenkwielen worden gedefinieerd als onderdelen die verwisselbaar zijn en kunnen worden bevestigd aan eenheden, meubels, transportsystemen of soortgelijke producten om ze mobiel te maken. Deze productinformatie heeft betrekking op wielen en zwenkwielen, met name passief gestuurde zwenkwielen, voor voertuigen en apparatuur die tijdelijk met de hand (voorwerpen) worden verplaatst met een snelheid van niet meer dan 2,5 mph (4 km/u) en niet voor permanent gebruik. In het kader van deze productinformatie worden wielen en zwenkwielen gebruikt in de volgende gebieden:

 • Woonwijken:
  • bijv. zitplaatsen, huishoudelijke meubels
 • Dienstensector:
  • algemene diensten, bijv. karren, kantoormeubilair
  • ziekenhuizen, bijv. ziekenhuisbedden
 • Industrieel:
  • bijv. transporteenheden voor middelzware en zware lasten

Beoogd gebruik omvat een juiste installatie:

 1. Het product moet op alle beschikbare punten aan het object worden bevestigd.
 2. Het object moet voldoende stabiel zijn op deze punten.
 3. De installatie mag de functionaliteit van het product niet belemmeren of wijzigen.
 4. Zwenkwielen moeten zodanig worden geïnstalleerd dat ze om een verticale as draaien.
 5. Vaste wielen moeten worden geïnstalleerd zodat hun wielassen zijn uitgelijnd.
 6. Alle wielen op een object moeten dezelfde monteerhoogte hebben. In geval van vaste wielen mogen alleen de wielen die door de fabrikant voor dit doel worden aanbevolen, worden geïnstalleerd.
 7. Wielen gemaakt van thermoplastisch polyurethaan (TPE) bevatten olie en kunnen verkleuring van gevoelige oppervlakken veroorzaken. Speciale versies moeten worden gebruikt voor natte ruimtes, toepassingen in de buurt van de zee, apparatuur die blootstaat aan de elementen of in agressieve omgevingen die leiden tot verhoogde corrosie. Tenzij een verdere temperatuurreeks voor standaardproducten is gespecificeerd in onze respectievelijke huidige catalogus of op onze website www.Konijnenburg.com, zijn Konijnenburg-producten geschikt voor gebruik in een temperatuurbereik tussen 40 °F (5°C) en 105 °F (30°C). Voor gebruik buiten dit temperatuurbereik moeten de producten specifiek worden ontworpen. Standaardproducten mogen niet worden blootgesteld aan de nominale belasting onder deze omstandigheden.

De opties voor wiel, rig, rem en as vormen een enkele functionele eenheid. Konijnenburg aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor originele producten.

Klanten moeten alle mogelijke belastingen in overweging nemen bij het selecteren van zwenkwielen. Als ze niet in overweging worden genomen, moeten er extra veiligheidsfactoren worden gebruikt (zie Wiel- en zwenkwielgids).

2.0 Onjuist gebruik

De volgende situaties zijn enkele voorbeelden van onjuist gebruik van wielen en zwenkwielen:

 1. De wielen en zwenkwielen worden gebruikt om lasten te dragen die de maximale belastingscapaciteit op onze website in de catalogus overschrijden.
 2. Het product wordt gebruikt op een ongeschikte en ongelijke vloer.
 3. Het product wordt gebruikt bij temperaturen die te hoog of te laag zijn.
 4. Eenheid wordt met geweld verplaatst wanneer de rem is geactiveerd of als de rem wordt gebruikt om af te remmen.
 5. Het product kan worden beïnvloed door bijzonder agressieve stoffen.
 6. Het product wordt beïnvloed door abnormaal zware belastingen als gevolg van impact of vallen.
 7. Vreemde voorwerpen kunnen doordringen in het opdrukband.
 8. De wielen en zwenkwielen worden bediend bij een te hoge snelheid.
 9. Er worden wijzigingen aangebracht die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.
 10. De wielen en zwenkwielen worden blootgesteld aan mechanische schade als gevolg van externe factoren of een botsing.
 11. Toepassing van overmatige laterale krachten.

Het vergrendelen van onze vergrendelbare zwenkwielen van alle series is niet bedoeld om transport en laden in vrachtwagens, auto’s of soortgelijke transportmiddelen te beveiligen. Schending van deze instructie kan leiden tot schade aan de vergrendelingsfunctie.

3.0 Productprestaties

Als er geen specifieke informatie wordt verstrekt over de productprestaties op onze website of in onze catalogi, brochures, servicedescripties, enz., Moet u contact met ons opnemen om te bepalen of onze wielen en zwenkwielen of hun componenten aan uw eisen voldoen. Raadpleeg de relevante DIN-, ISO- en EN-standaarden voor richtlijnen. Klantspecifieke ontwerpen kunnen afwijken van de vereisten die zijn gedefinieerd in de relevante normen.

In tegenstelling tot de standaardbenadering voor wielen en zwenkwielen zijn de remkrachten van zwenkwielen met remsystemen ontworpen om de optimale balans te bieden tussen hoge remkrachten en lage bedieningskrachten.

4.0 Productonderhoud

Aanbevolen jaarlijks onderhoud/inspectie:

 1. Smeermiddel moet eenmaal per jaar worden toegevoegd aan producten met een smeernippel totdat er een kleine hoeveelheid smeermiddel uit de lagers komt. We raden aan om een veelzijdig calciumcomplex gebaseerd smeermiddel te gebruiken (zoals Renolit CX-EP 2) met een temperatuurbereik tussen -20 °F (-30°C) en +285 °F (+140°C). We raden aan om een ander smeermiddel te gebruiken als het product wordt gebruikt onder verschillende toepassingsomstandigheden.
 2. Controleer of alle schroefverbindingen goed zijn vastgezet.
 3. Controleer of het wiel, de zwenkkop, het slot, het zwenkslot, de remmen en andere opties goed functioneren.
 4. Controleer het speling van het wielager en de zwenkkop, bij voorkeur volgens DIN EN 12530 tot 12533 (ISO 22881 tot ISO 22884).
 5. Controleer de luchtdruk van pneumatische banden volgens onze website of catalogus.
 6. Inspecteer massieve rubberen banden en profielen op slijtage en abrasie. Als richtlijn: maximale slijtage < 1/2 van de profieldikte.

Reinigingsmiddelen mogen alleen worden gebruikt als ze geen stoffen bevatten die schade of corrosie kunnen veroorzaken. Zwenkwielen en hun componenten moeten worden vervangen zodra ze verkeerd beginnen te functioneren.

5.0 Productconformiteit

Up-to-date informatie over richtlijnen en normen met betrekking tot productveiligheidseisen en technische markttoegangseisen (bijv. ATEX, REACh, RoHS, PAK/GS) is beschikbaar op www.Konijnenburg.com.

6.0 Verplichting om informatie en instructies te verstrekken

Om te voldoen aan onze verplichting om informatie, instructies en onderhoudsbegeleiding te verstrekken in overeenstemming met de Wet Productaansprakelijkheid, bieden wij het volgende:

 • Voor retailers: catalogi en onze website met product- en gebruikersinformatie
 • Voor verwerkers: catalogi en onze website met product- en gebruikersinformatie
 • Voor gebruikers: product- en gebruikersinformatie

Extra informatie is beschikbaar op onze website: www.Konijnenburg.com.

Om ervoor te zorgen dat wielen en zwenkwielen correct functioneren:

 • Winkeliers zijn verplicht om deze productinformatie te volgen (zie 1.0–5.0) en de gebruikersinformatie. Ze moeten ook om deze informatie vragen bij de fabrikant en deze doorgeven aan verwerkers indien nodig.
 • Verwerkers zijn verplicht om deze productinformatie te volgen (zie 1.0–5.0) en de gebruikersinformatie. Ze moeten ook om deze informatie vragen bij de fabrikant en deze doorgeven aan gebruikers indien nodig.

Diagrammen, tekeningen, afmetingen, enz. zijn onderhevig aan wijzigingen en worden daarom op een niet-bindende basis verstrekt. We behouden ons het recht voor om ontwerpwijzigingen door te voeren in het belang van technische vooruitgang.